HUKUKİ ÇEKİNCE – HÜKÜMLER VE KOŞULLAR 1. Genel Olarak Koç Holding Kurumsal İlişkiler Aplikasyonunun (“Aplikasyon”), sahibi Koç Holding A.Ş. (“Koç Holding”) ’dir. Kullanıcılar (“Kullanıcılar”), bu Aplikasyonu yükleyerek veya kullanarak, işbu hüküm ve koşulları (“Hüküm ve Koşullar”) okuduklarını, anladıklarını ve Hüküm ve Şartlara bağlı olmayı kabul ettiklerini beyan etmiş olacaklardır. 2. Hizmetler

2.1 Kullanıcılar Aplikasyonu yüklemek veya kaldırmakta serbesttirler.

2.2 Koç Holding Hüküm ve Koşulları her zaman tadil, iptal, revize veya fesih etme hakkını saklı tutar ve eğer ki Kullanıcılar Aplikasyonu kullanmaya devam ederlerse, Hüküm ve Koşulların en son versiyonu geçerli olacaktır.

2.3 Aplikasyonun kısmen veya tamamen modifiye edilmesi, askıya alınması veya sonlandırılması her zaman sadece Koç Holding’in takdirindedir ve Koç Holding, Aplikasyonun kesintisiz kullanılabilir olmasına ilişkin hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.

2.4 Aplikasyonda kullanıma sunulmuş olan her türlü bilgi, yazılım, kaynak kodları, belgeler, özel bilgi ve diğer materyaller (“Bilgi”) güncelliğini yitirmiş olabilir. Koç Holding, söz konusu Bilgilerin güncellenmesine ilişkin herhangi yükümlülük taahhüt etmemekte ve buna ilişkin bir görevi de kabul etmemektedir.

3. Kayıt – Şahsi Bilgiler Aplikasyonun kullanılması için herhangi bir kayıt veya şifre gerekmemektedir. Ancak eğer ki Kullanıcı, “Yatırımcı Geri Bildirim” aracı ile görüş bildirmek veya yorum yapmak için Koç Holding ile iletişime geçmek isterse, bu takdirde birtakım şahsi bilgilerin sağlanması gerekecektir. Böyle bir durumda, Koç Holding, kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulanacak hukuk doğrultusunda söz konusu Kullanıcı tarafından sağlanmış olan şahsi bilgilerin kullanımı hakkını saklı tutar. 4. Fikri Mülkiyet

4.1 Aplikasyonda, Kullanıcıların kullanımına sunulmuş olan her türlü Bilgi, Koç Holding aittir ve uluslararası telif hakları sözleşmeleri dahil uygulanacak fikri mülkiyet hukuku ve fikri mülkiyete ilişkin diğer hukuk ve sözleşmeler tarafından korunmaktadır.

4.2 Kullanıcılar aşağıdaki hususları kabul ve beyan ederler; - Bilgi Hüküm ve Koşullar doğrultusunda Aplikasyonun kullanımı haricinde herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır, ve - Logo, marka veya Aplikasyonun diğer içeriklerini de kapsayan ve bunlarla sınırlı olmayan Bilginin herhangi bir kısmı veya tümü Koç Holding’in sarih yazılı onayı olmadan satılamaz, modifiye edilemez, kiralanamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, kullanılamaz, ilave yapılamaz, veya bir şekilde üçüncü kişilerin çıkarına kullanılamaz. 4.3 Kullanıcılara Koç Holding tarafından herhangi bir fikri mülkiyet hakkı sağlanmamıştır ve Koç Holdingin Kullanıcılara bu şekilde bir hak sağlama yükümlülüğü de yoktur. 4.4 Koç Holding, “Yatırımcı Geri Bildirim” aracı ile Kullanıcılar tarafından sağlanmış olan fikirleri, geri bildirimleri, önerileri, görüş ve yorumları (“Girdi”) bedelsiz olarak kullanma, kopyalama ve/veya ticari olarak bu Girdilerden yarar sağlama hakkına sahiptir ve böyle bir durumda Koç Holding’in söz konusu Girdilere ilişkin herhangi bir gizlilik yükümlülüğü de bulunmamaktadır. 5. Aplikasyonun Kullanımı 5.1 Kullanıcılar işbu Hüküm ve Koşullar ve uygulanacak hukuka uygun davranacak olup, Koç Holding’in herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceklerdir. 5.2 Kullanıcılar, (i) yazılımın ve/veya Aplikasyonun işleyişine ve/veya kullanımına zarar verebilecek, yok edebilecek, etkisizleştirebilecek veya sınırlandırabilecek virüs veya diğer kodlar, sözde Truva Atı veya diğer programları, (ii) hukuka aykırı veya uygulanacak hukuka veya gizlilik yükümlülüklerine aykırı hiper bağ (hyperlink) ve materyalleri, ve (iii) istenmeyen (spam) epostalar, zincir e-postalar veya başka kişileri davet etmek için kullanılan benzer tip e-postalar gönderemez veya bir şekilde aktaramazlar. 5.3 Kullanıcılar işbu Hüküm ve Şartlara aykırı davranırlarsa, Aplikasyonu kullanmaları her zaman engellenebilir. 5.4 Koç Holding her ne kadar Aplikasyonu virüslerden, saldırılardan ve diğer güvenlik ihlal ve kesintilerinden korumak için elinden gelenin en iyisini yapsa da, Koç Holding Aplikasyonun virüslerden tamamen temiz olduğunu garanti etmemektedir. Aplikasyonu kullanmadan veya yüklemeden önce koruyucu önlemleri almak ve/veya güvenlik tedbirlerini almak Kullanıcıların sorumluluğundadır. Ayrıca, Koç Holding üçüncü kişi web sitesi ve aplikasyonlara ilişkin hiper bağlara (hyperlinks)i ilişkin herhangi bir sorumluluğu da kabul etmemektedir. 6. İleriye Dönük Beyanlar Bu Aplikasyon gelecekle ilgili olarak genellikle de şu kelimelerin (veya hecelerin) kullanılmasıyla ifade edilen ileriye dönük görüşler içerebilir; “-ecek, -acak”, “ummak”, “beklemek/beklenti”, “planlamak”, “niyet etmek”, “amaçlamak”, “tahmin etmek”, “inanmak”, “düşünmek”, “sürdürmek”, “yol göstermek” veya “hedef/hedeflemek”. Her ne kadar, bahsedilen görüşlerde yer alan beklentilerin makul olduğuna inanılsa da, Koç Holding bu görüşlerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir güvence vermemektedir. Zira söz konusu görüşler, değişken çeşitliliği ve altta yatan çeşitli varsayımlardan etkilenebileceğinden, fiili sonuçlardan maddi olarak oldukça farklılık gösterebilecektir. Koç Holding, bu Bilgilerin herhangi bir amaca uygun olarak kullanabileceği, doğruluğu, eksiksiz olması, performansı, güncelliği veya güvenirliği hakkında hiçbir taahhüt veya garanti vermemektedir. Koç Holding, Aplikasyonda yer alan Bilgilerin doğru olmaması, tam olmaması, gecikmesi veya noksanlığı sonucu Aplikasyonun kullanımı nedeni ile doğabilecek zarar ve ziyandan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu Aplikasyonda yer alan hiçbir şey herhangi bir kişiyi, Koç Holding ve/veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım yapması veya herhangi bir şekilde bu hisselerle ilgilenmesi için teşvik veya yönlendirme olarak değerlendirilmeyecektir. Aplikasyonun ve içeriğinin kullanılmasından doğan doğrudan, dolaylı, arızi, cezai, özel, tazminat veya neticesel zararlardan Koç Holding sorumlu değildir. 7. Sorumluluk

Kullanıcılar, Aplikasyonun kullanılması veya kullanılamaması ile ilgili olarak veya bunlardan doğan doğrudan, dolaylı, arızi, cezai, özel, tazminat veya neticesel zararlardan Koç Holding’in, sorumlu olmadığını burada kabul ve beyan ederler. Fakat bu durum, Koç Holding’in ağır ihmalinden doğan sorumluluğunu veya uygulanacak hukuk kapsamında ihraç edilemeyecek veya sınırlandırılamayacak diğer sorumluluklarını etkilemeyecektir. 8. Muhtelif 8.1 Yorumda herhangi bir ihtilaf veya uyumsuzluk olduğu zaman bu Hüküm ve Koşulların Türkçe versiyonu geçerli olacaktır. Hüküm ve Koşulların İngilizce versiyonu Kullanıcılara sadece kolaylık olması açısından sağlanmıştır. 8.2 Aplikasyon Koç Holding’e aittir ve onun mesuliyetindedir ve işbu Hüküm ve Koşullar Türk hukukuna ve mevzuatına uygundur. Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek üzere, eğer ki Kullanıcılar Aplikasyona Türkiye Cumhuriyeti dışından ulaşıyorlarsa (kullanmak, yüklemek, vs.), bu durumda Kullanıcılar, ilgili ülkenin yasal mevzuatına uygun davranmaktan kendileri mesuldürler ve Koç Holding bu hususta herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 8.3 İşbu Hüküm ve Koşullar kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve söz konusu kanunlar çerçevesinde yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme ile ilgili ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.