YASAL UYARI VE KULLANIM KOŞULLARI 1. Genel Anadolu Efes Yatırımcı İlişkileri Uygulamasının (“Uygulama”), mülkiyeti Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’ye (“Anadolu Efes”) aittir. Uygulama’dan yararlanmak isteyen Kullanıcılar (“Kullanıcılar”), bu Uygulama’yı yüklemek ya da kullanmak suretiyle, işbu kullanım koşullarını (“Koşullar”) tamamen okuduklarını, anladıklarını ve Koşullar’a bağlı olmayı kabul ve beyan etmiş olacaklardır. 2. Hizmetler 2.1 Kullanıcılar Uygulama’yı yüklemek ya da kaldırmakta serbesttirler. 2.2 Anadolu Efes’in Koşullar’ı dilediği zaman değiştirme, iptal etme ya da feshetme fesih etme hakkı saklıdır ve şayet Kullanıcılar Uygulama’yı kullanmaya devam ederlerse, Koşulları’ın en son versiyonu geçerli olacaktır. Uygulama’da kısmen ya da tamamen modifikasyon yapılması, askıya alınması ya da sona erdirilmesi her zaman yalnızca Anadolu Efes’in takdirinde olup; Anadolu Efes, Uygulama’nın kesintisiz şekilde kullanılabilir olmasına dair hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. 2.3 Uygulama’da Kullanıcılar’a sunulan her türlü bilgi ve belgeler, yazılım, kaynak kodları ve diğer materyaller (“Bilgiler”) güncelliğini kaybetmiş olabilir. Anadolu Efes, söz konusu Bilgiler’in güncellenmesine ilişkin herhangi yükümlülük üstlenmemekte ve buna ilişkin bir sorumluluk da kabul etmemektedir. 3. Kayıt ve Kişisel Bilgiler Uygulama’nın kullanılması için herhangi bir kayıt ya da şifre gerekmemektedir. Fakat Kullanıcı, “Yatırımcı Geri Bildirim” aracı ile görüş bildirmek ya da yorum yapmak için Anadolu Efes ile iletişim kurmak isterse, bazı kişisel bilgilerin temini gerekecektir. Anadolu Efes bu durumda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulanacak mevzuat doğrultusunda söz konusu Kullanıcı’nın temin ettiği kişisel bilgilerin kullanımı hakkını saklı tutar. 4. Fikri Mülkiyet Hakları 4.1 Uygulama’da, Kullanıcılar’ın kullanımına sunulan Bilgiler’in tamamı Anadolu Efes’e aittir ve fikri mülkiyete ilişkin yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası mevzuat tarafından korunmaktadır. 4.2 Uygulama’ya ilişkin olarak Kullanıcılar aşağıda belirtilen hususları kabul ve beyan ederler: (a) Bilgiler, Koşullar doğrultusunda Uygulama’nın kullanımı haricinde herhangi bir şekilde kullanılamaz, ve; (b) Logo, marka veya Uygulama’nın diğer içerikleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmayan Bilgiler’in herhangi bir kısmı veya tamamı Anadolu Efes’in açık yazılı onayı olmadan satılamaz, kiralanamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, kullanılamaz, ek yapılamaz, ya da herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin çıkarı için kullanılamaz. 4.3 Anadolu Efes, Kullanıcılar’a herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermemiştir ve Kullanıcılar’a bu şekilde bir hak verme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. 4.4 Anadolu Efes, “Yatırımcı Geri Bildirim” aracı ile Kullanıcılar tarafından sağlanan fikirleri, önerileri, geri bildirimleri, görüş veya yorumları (“Girdiler”) bedelsiz olarak kullanabilir, kopyalayabilir veya ticari olarak bu Girdiler’den yarar elde edebilir; ayrıca böyle bir halde Anadolu Efes’in söz konusu Girdiler’e ilişkin herhangi bir gizlilik yükümlülüğü de yoktur. 5. Uygulamanın Kullanımı 5.1 Kullanıcılar, işbu Koşullar’a ve uygulanacak hukuka uygun davranacaklar ve Anadolu Efes’in herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceklerdir. 5.2 Kullanıcılar, (a) yazılımın ve Uygulama’nın işleyişine veya kullanımına zarar verebilen, etkisizleştirebilen, yok edebilen veya sınırlandırabilen virüs veya diğer kodları, sözde Truva Atı (Trojan Horse) veya diğer programları, (b) hukuka veya gizlilik yükümlülüklerine aykırı hiper bağ (hyperlink) ve materyalleri ve (c) istenmeyen (spam) e-postalar, zincir e-postalar veya başka şahısları davet etmek için kullanılan benzer türde e-postalar gönderemez veya herhangi bir şekilde aktaramazlar. 5.3 Kullanıcılar’ın işbu Koşullar’a aykırı davranırlarsa, Uygulama’yı kullanmaları her zaman engellenebilir. 5.4 Anadolu Efes, Uygulama’nın virüslerden, saldırılardan ve diğer güvenlik ihlalleri ve kesintilerinden korumak için elinden gelen gayreti göstermiş olsa da, Uygulama’nın virüslerden tamamen temiz olduğunu garanti etmemektedir. Uygulama’yı yüklemeden veya kullanmadan önce koruyucu önlemleri ve güvenlik tedbirlerini almak Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır. Keza Anadolu Efes üçüncü kişi web sitesi ve uygulamalara ilişkin hiper bağlara (hyperlinks) ilişkin herhangi bir sorumluluğu da kabul etmemektedir. 6. Geleceğe Yönelik Beyanlar Bu Uygulama gelecekle ilgili olarak ve genellikle de şu sözcüklerin veya hecelerin kullanılmasıyla ifade edilen ileriye yönelik görüşler içerebilir: “ummak”, “beklemek/beklenti”, “planlamak”, “niyet etmek”, “amaçlamak”, “tahmin etmek”, “inanmak”, “düşünmek”, “sürdürmek”, “yol göstermek”, “hedef/hedeflemek” veya “-ecek, -acak”. Her ne kadar söz konusu görüşlerde yer alan beklentilerin makul olduğuna inanılsa da, söz konusu görüşler, değişkenlerin çeşitliliği ve altta yatan bir takım varsayımlardan etkilenebileceğinden, fiili sonuçlardan ciddi biçimde farklılık gösterebilecektir. Bu nedenle, Anadolu Efes söz konusu görüşlerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir güvence vermemektedir. Anadolu Efes, bu Bilgiler’in, doğruluğu, eksiksiz olması, performansı, güncelliği, herhangi bir amaca uygun olarak kullanabileceği veya güvenirliği hakkında hiçbir taahhüt veya garanti vermemektedir. Anadolu Efes, Uygulama’da yer alan Bilgiler’in yanlış veya eksik olması, gecikmesi veya güncel olmaması sonucu Uygulama’nın kullanımı nedeni ile doğabilecek zarar ve ziyandan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu Uygulama’da yer alan hiçbir şey herhangi bir kimseyi, Anadolu Efes veya iştiraklerinin hisselerine yatırım yapması ya da herhangi bir şekilde bu hisselerle ilgilenmesi için teşvik veya yönlendirme olarak değerlendirilmeyecektir. Anadolu Efes, Uygulama’nın ve içeriğinin kullanılmasından kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı cezai ve hukuki zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 7. Sorumluluk Kullanıcılar, Uygulama’nın kullanılması veya kullanılamaması ile ilgili olarak veya bunlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan Anadolu Efes’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler. Ancak bu durum, Anadolu Efes’in ağır kusurundan kaynaklanan veya hukuken sınırlandırılamayan sorumluluklarını etkilemeyecektir.

8. Çeşitli Hükümler 8.1 Koşulların İngilizce versiyonu Kullanıcılar’a sadece kolaylık olması açısından sağlanmış olup, herhangi bir ihtilaf veya uyumsuzluk olduğu takdirde Koşullar’ın Türkçe versiyonu geçerli olacaktır. 8.2 İşbu Koşullar Türk hukukuna ve mevzuatına göre hazırlanmıştır. Kullanıcılar’ın Uygulama’ya Türkiye Cumhuriyeti dışından ulaşmaları (kullanmak, yüklemek, vs.) durumunda, ilgili ülkenin yasal mevzuatına uymaktan Kullanıcılar bizzat kendileri sorumludur ve Anadolu Efes bu hususta hiçbirbir sorumluluk kabul etmemektedir. 8.3 İşbu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır ve bu Koşullar’dan kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.