HUKUKİ ÇEKİNCE – HÜKÜMLER VE KOŞULLAR 1. Genel Olarak Arçelik A.Ş. Yatırımcı İlişkiler Uygulaması’nın (“Uygulama”), sahibi Arçelik A.Ş. (Arçelik A.Ş.)’dir. Kullanıcılar (“Kullanıcılar”), bu Uygulama’yı yükleyerek veya kullanarak, işbu hüküm ve koşulları (“Hüküm ve Koşullar”) okuduklarını, anladıklarını ve Hüküm ve Şartlara bağlı olmayı kabul ettiklerini beyan etmiş olacaklardır. 2. Hizmetler 2.1 Kullanıcılar Uygulama’yı yüklemek veya kaldırmakta serbesttirler. 2.2 Arçelik A.Ş. Hüküm ve Koşullar’ı her zaman tadil, iptal, revize veya fesih etme hakkını saklı tutar ve eğer ki Kullanıcılar Uygulama’yı kullanmaya devam ederlerse, Hüküm ve Koşullar’ın en son versiyonu geçerli olacaktır. 2.3 Uygulama’nın kısmen veya tamamen modifiye edilmesi, askıya alınması veya sonlandırılması her zaman sadece Arçelik A.Ş.’nin takdirindedir ve Arçelik A.Ş., Uygulama’nın kesintisiz kullanılabilir olmasına ilişkin hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir. 2.4 Uygulama’da kullanıma sunulmuş olan her türlü bilgi, yazılım, kaynak kodları, belgeler, özel bilgi ve diğer materyaller (“Bilgiler”) güncelliğini yitirmiş olabilir. Arçelik A.Ş., söz konusu Bilgiler’in güncellenmesine ilişkin herhangi yükümlülük taahhüt etmemekte ve buna ilişkin bir görevi de kabul etmemektedir. 3. Kayıt – Şahsi Bilgiler Uygulama’nın kullanılması için herhangi bir kayıt veya şifre gerekmemektedir. Ancak eğer ki Kullanıcı, “Yatırımcı Geri Bildirim” aracı ile görüş bildirmek veya yorum yapmak için Arçelik A.Ş. ile iletişime geçmek isterse, bu takdirde birtakım şahsi bilgilerin sağlanması gerekecektir. Böyle bir durumda, Arçelik A.Ş., kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulanacak hukuk doğrultusunda söz konusu Kullanıcı tarafından sağlanmış olan şahsi bilgilerin kullanımı hakkını saklı tutar. 4. Fikri Mülkiyet 4.1 Uygulama’da, Kullanıcılar’ın kullanımına sunulmuş olan her türlü Bilgi, Arçelik A.Ş. ‘ye aittir ve uluslararası telif hakları sözleşmeleri dahil uygulanacak fikri mülkiyet hukuku ve fikri mülkiyete ilişkin diğer hukuk ve sözleşmeler tarafından korunmaktadır.

4.2 Kullanıcılar aşağıdaki hususları kabul ve beyan ederler; - Bilgi Hüküm ve Koşullar doğrultusunda Uygulama’nın kullanımı haricinde herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır, ve - Logo, marka veya Uygulama’nın diğer içeriklerini de kapsayan ve bunlarla sınırlı olmayan Bilgi’nin herhangi bir kısmı veya tümü Arçelik A.Ş.’nin sarih yazılı onayı olmadan satılamaz, modifiye edilemez, kiralanamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, kullanılamaz, ilave yapılamaz, veya bir şekilde üçüncü kişilerin çıkarına kullanılamaz. 4.3 Kullanıcılar’a Arçelik A.Ş. tarafından herhangi bir fikri mülkiyet hakkı sağlanmamıştır. Arçelik A.Ş.‘nin Kullanıcılar’a bu şekilde bir hak sağlama yükümlülüğü de yoktur. 4.4 Arçelik A.Ş., “Yatırımcı Geri Bildirim” aracı ile Kullanıcılar tarafından sağlanmış olan fikirleri, geri bildirimleri, önerileri, görüş ve yorumları (“Girdiler”) bedelsiz olarak kullanma, kopyalama ve/veya ticari olarak bu Girdiler’den yarar sağlama hakkına sahiptir ve böyle bir durumda Arçelik A.Ş.‘nin söz konusu Girdiler’e ilişkin herhangi bir gizlilik yükümlülüğü de bulunmamaktadır. 5. Uygulama’nın Kullanımı 5.1 Kullanıcılar işbu Hüküm ve Koşullar ve uygulanacak hukuka uygun davranacak olup, Arçelik A.Ş.’nin herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceklerdir. 5.2 Kullanıcılar, (i) yazılımın ve/veya Uygulama’nın işleyişine ve/veya kullanımına zarar verebilecek, yok edebilecek, etkisizleştirebilecek veya sınırlandırabilecek virüs veya diğer kodlar, sözde Truva Atı veya diğer programları, (ii) hukuka aykırı veya uygulanacak hukuka veya gizlilik yükümlülüklerine aykırı hiper bağ (hyperlink) ve materyalleri, ve (iii) istenmeyen (spam) epostalar, zincir e-postalar veya başka kişileri davet etmek için kullanılan benzer tip e-postalar gönderemez veya bir şekilde aktaramazlar. 5.3 Kullanıcılar işbu Hüküm ve Şartlara aykırı davranırlarsa, Uygulama’yı kullanmaları her zaman engellenebilir. 5.4 Arçelik A.Ş. her ne kadar Uygulama’yı virüslerden, saldırılardan ve diğer güvenlik ihlal ve kesintilerinden korumak için elinden gelenin en iyisini yapsa da, Arçelik A.Ş. Uygulama’nın virüslerden tamamen temiz olduğunu garanti etmemektedir. Uygulama’yı kullanmadan veya yüklemeden önce koruyucu önlemleri almak ve/veya güvenlik tedbirlerini almak Kullanıcıların sorumluluğundadır. Ayrıca, Arçelik A.Ş. üçüncü kişi web sitesi ve uygulamalara ilişkin hiper bağlara (hyperlinks) ilişkin herhangi bir sorumluluğu da kabul etmemektedir. 6. İleriye Dönük Beyanlar Bu Uygulama gelecekle ilgili olarak genellikle de şu kelimelerin (veya hecelerin) kullanılmasıyla ifade edilen ileriye dönük görüşler içerebilir; “-ecek, -acak”, “ummak”, “beklemek/beklenti”, “planlamak”, “niyet etmek”, “amaçlamak”, “tahmin etmek”, “inanmak”, “düşünmek”, “sürdürmek”, “yol göstermek” veya “hedef/hedeflemek”. Her ne kadar, bahsedilen görüşlerde yer alan beklentilerin makul olduğuna inanılsa da, Arçelik A.Ş. bu görüşlerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir güvence vermemektedir. Zira söz konusu görüşler, değişken çeşitliliği ve altta yatan çeşitli varsayımlardan etkilenebileceğinden, fiili sonuçlardan maddi olarak oldukça farklılık gösterebilecektir. Arçelik A.Ş., bu Bilgiler’in herhangi bir amaca uygun olarak kullanabileceği, doğruluğu, eksiksiz olması, performansı, güncelliği veya güvenirliği hakkında hiçbir taahhüt veya garanti vermemektedir. Arçelik A.Ş., Uygulama’da yer alan Bilgiler’in doğru olmaması, tam olmaması, gecikmesi veya noksanlığı sonucu Uygulama’nın kullanımı nedeni ile doğabilecek zarar ve ziyandan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu Uygulama’da yer alan hiçbir şey herhangi bir kişiyi, Arçelik A.Ş. ve/veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım yapması veya herhangi bir şekilde bu hisselerle ilgilenmesi için teşvik veya yönlendirme olarak değerlendirilmeyecektir. Uygulama’nın ve içeriğinin kullanılmasından doğan doğrudan, dolaylı, arızi, cezai, özel, tazminat veya neticesel zararlardan Arçelik A.Ş. sorumlu değildir. 7. Sorumluluk Kullanıcılar, Uygulama’nın kullanılması veya kullanılamaması ile ilgili olarak veya bunlardan doğan doğrudan, dolaylı, arızi, cezai, özel, tazminat veya neticesel zararlardan Arçelik A.Ş.’nin, sorumlu olmadığını burada kabul ve beyan ederler. Fakat bu durum, Arçelik A.Ş. ‘nin ağır ihmalinden doğan sorumluluğunu veya uygulanacak hukuk kapsamında ihraç edilemeyecek veya sınırlandırılamayacak diğer sorumluluklarını etkilemeyecektir. 8. Muhtelif 8.1 Yorumda herhangi bir ihtilaf veya uyumsuzluk olduğu zaman bu Hüküm ve Koşullar’ın Türkçe versiyonu geçerli olacaktır. Hüküm ve Koşullar’ın İngilizce versiyonu Kullanıcılar’a sadece kolaylık olması açısından sağlanmıştır. 8.2 Uygulama Arçelik A.Ş.‘ne aittir ve onun mesuliyetindedir ve işbu Hüküm ve Koşullar Türk hukukuna ve mevzuatına uygundur. Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek üzere, eğer ki Kullanıcılar Uygulama’ya Türkiye Cumhuriyeti dışından ulaşıyorlarsa (kullanmak, yüklemek, vs.), bu durumda Kullanıcılar, ilgili ülkenin yasal mevzuatına uygun davranmaktan kendileri mesuldürler ve Arçelik A.Ş. bu hususta herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 8.3 İşbu Hüküm ve Koşullar kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve söz konusu kanunlar çerçevesinde yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme ile ilgili ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.